Apie mus

Komisija pažymi, kad nors Europoje gyvena daugiau moterų negu vyrų, moterys antreprenerės sudaro tik trečdalį savarankiškai (sau) dirbančiųjų asmenų Europos Sąjungoje, todėl būtina teikti tinkamą paramą ir atitinkamus mokymus tam, kad europietės būtų skatinamos dirbti savarankiškai (sau). Štai čia itin aktualiu tampa projektas „BizMiz“. Norint užtikrinti, kad moterys galėtų pasinaudoti pačiomis naujausiomis antreprenerystės tendencijomis modernių socialinės žiniasklaidos platformų pagalba, reikia teikti individualiems poreikiams pritaikytus, naujos kartos internetinius antreprenerystės mokymus. Tam, kad būtų galima vykdyti šiuos mokymus, pirmiausiai profesinio mokymo ir rengimo specialistai turį įgyti kompetenciją ir pasitikėjimą, reikalingą vesti mokymus apie tai, kaip pasitelkti modernias socialinės žiniasklaidos platformas antreprenerystės tikslais. Projektas „BizMiz“ panaikins šią spragą, egzistuojančią šiuo metu profesinio mokymo ir rengimo srityje, pasiūlydamas individualiems poreikiams pritaikytą dirbančiųjų mokymo programą. Projektu „BizMiz“ siekiama įgalinti moteris išsiugdyti gerus įgūdžius ir skaitmeninius gebėjimus, padėsiančius joms, kaip naujos kartos moterims-technologijų antreprenerėms, visiškai realizuoti savo potencialą! Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, projekto „BizMiz“ įgyvendinimo metu bus parengtas ir teikiamas nemokamas internetinis antreprenerystės mokymo kursas apie tai, kaip veiksmingai pasinaudoti moderniomis socialinės žiniasklaidos platformomis antreprenerystės tikslais.

 
 

Partneriai

Ballybeen Women’s Centre Ltd –  United Kingdom

Ballybeen Women’s Centre Ltd – United Kingdom

Balibyno moterų centras (Ballybeen Women’s Centre)

Balibyno moterų centras – tai nevyriausybinė labdaros organizacija. Mūsų pagrindinis tikslas – spręsti nelygybės problemas, skatinti socialinę įtrauktį ir įgalinti labiausiai marginalizuotas grupes integruotis į vietos visuomenę bei tapti asmeniškai, socialiai, ekonomiškai ir politiškai aktyviais piliečiais. Balibyno moterų centras nuolat vertina poreikius, kuriais remdamasis kuria ir teikia programas ir paslaugas, pritaikytas tikslinių grupių, t.y. moterų, vaikų ir jaunų žmonių, poreikiams.

Nuo 2003-iųjų metų Balibyno moterų centras dalyvauja įvairiuose partnerystės ir bendradarbiavimo projektuose vietos, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu bei labai gerai išmano tokių projektų valdymą.

Kontaktinis asmuo: Tanya Hughes
Adresas: 34 Ballybeen Square, Dundonald, Belfast, BT16 2QE (Belfastas, Airija)
El. pašto adresas: [email protected]
Interneto svetainės adresas: www.ballybeenwomenscentre.org
Veidaknygės puslapio adresas: www.facebook.com/ballybeenwomenscentre

 

AEVA

AEVA

Pelno nesiekianti organizacija „AEVA“ buvo įsteigta 1998-ais metais siekiant patenkinti vietos įmonių poreikius ir panaikinti reikalingų ir siūlomų įgūdžių neatitikimą švietimo ir mokymo bei darbo pasaulių suartinimo pagalba. Šioje veiklos srityje „AEVA“ yra skėtinė asociacija, kuri turi atitinkamas kompetencijas ir kuriai priklauso 13 prekių ženklų, įskaitant Portugalijoje įsikūrusią didžiausią privačią profesinio mokymo ir rengimo mokyklą „EPA“ (www.epa.edu.pt), kuri orientuojasi į mažesnes galimybes turinčius jaunuolius. „AEVA“ taip pat teikia suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugas bei patvirtina įgytas kompetencijas pagal Portugalijos kvalifikacijų sistemos reikalavimus. „AEVA“ skiria dėmesį antreprenerystei bei skatina ir remia verslo plėtrą bendradarbiaudama su vietos verslo inkubatoriumi „VOUGA FABLAB“ ir technologiniu universitetu „CATEC“.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

El. pašto adresas:  [email protected]

THE RURAL HUB

THE RURAL HUB

Švietimo ir mokymo bei kaimo plėtros specialistai įsteigė asociaciją „Kaimo centrą (Rural Hub)“ reaguodami į ekonominės krizės poveikį Airijos kaimeliams ir miesteliams. Nuo pat savo įsteigimo pradžios 2012-tais metais „Kaimo centras“ teikia platų mokymo ir gebėjimų ugdymo programų spektrą vietos gyventojams ir bendruomenės grupėms. Mes specializuojamės bendruomenės vystymo srityje ir parengėme daug įvairių vietos iniciatyvų siekdami remti mažai galimybių turinčių kaimo jaunuolių, migrantų bendruomenių ir izoliuotų vyresnio amžiaus gyventojų socialinę įtrauktį. Dirbame su šiomis grupėmis taikydami kūrybiškus metodus ir naudodami skaitmeninės žiniasklaidos išteklius tam, kad dar labiau stiprintumėme Kavano grafystės vietos bendruomenių socialinę sanglaudą. Turime išvystytą grafystės suinteresuotų šalių, remiančių mūsų darbą pagal temas, tinklą.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainės adresas: www.theruralhub.ie

El. pašto adresas: [email protected]

Acrosslimits Limited

Acrosslimits Limited

„AcrossLimits“ – tai dinamiška Maltoje įsikūrusi technologijų tyrimų ir konsultacijų įmonė, kurios veiklos šaknys yra stipriai įleistos inovacijų bei informacijos ir ryšių technologijų sektoriuose. Jos pagrindinė veikla iš esmės tebesisuka apie internetinių sprendimų, skirtų verslo ir socialiniams tikslams pasiekti, sritį. Mūsų misija yra suformuluoti taip: siūlome inovacijas, skirtas rytdienos iššūkių sprendimui. Nuo pat savo įsteigimo pradžios 2001-ais metais ribotos atsakomybės įmonė „AcrossLimits“ dalyvauja padedant organizacijoms pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų teikiama nauda. Pastaraisiais metais „AcrossLimits“ diversifikavo savo veiklą ir dabar turi tris pagrindinius skyrius: technologijų skyrių, Europos projektų skyrių bei konkursinių pasiūlymų ir švietimo ir mokymo skyrių.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

El. pašto adresas: [email protected]

Interneto svetainės adresas: www.acrosslimits.com

Speha Fresia

Speha Fresia

Įstaiga „Speha Fresia“ veikia nacionaliniu lygmeniu nuo 1983-čiųjų metų ir vykdo savo veiklą mokymosi visą gyvenimą, aktyvios darbo rinkos politikos, vietoje skatinamo darnaus vystymosi ir socialinių tyrimų srityse. Nuo 1996-tųjų metų ji įsipareigoja įgyvendinti Europos projektus integruodama savo profesines kompetencijas bei platų viešų ir privačių įstaigų tinklą.

Jos vykdoma veikla atitinka kokybės valdymo standarto UNI EN ISO 9001:2008 reikalavimus dėl profesinio orientavimo ir konsultavimo, paslaugų, susijusių su darnaus vystymosi skatinimu vietoje, teikimo, sisteminių priemonių kūrimo siekiant remti grupes, turinčias mažas galimybes, bei socialinių tyrimų, tęstinio profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą programosvykdymo. „Speha Fresia“ –tai sertifikuota įstaiga, turinti teisę teikti profesinio orientavimo ir mokymo paslaugas Lacijaus ir Sicilijos regionuose bei organizuoti darbuotojams skirtus tęstinio profesinio mokymo kursus, finansuojamus tarpprofesinių fondų lėšomis.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainės adresas: www.speha-fresia.it

Kontaktpersona: Elisabetta Cannova

El.pašto adresas: [email protected]

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd

Mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo centras „SINTEZĖ“ (SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd) – tai novatoriška organizacija, įgyvendinanti socialinį poveikį darančius projektus, ypač susijusius su antreprenerystės, migrantų integracijos ir socialinės įtraukties sritimis, bei skatinanti ir prisidedanti prie lyčių lygybės ir moterų įgalinimo. Šiai Kipre įsikūrusiai, socialinės antreprenerystės ir socialinių inovacijų srityse pirmaujančiai organizacijai priklauso bendradarbystės erdvė „Nikosijos centras (Hub Nicosia)“, švietimo ir mokymo centras bei organizacijos, siekiančios kultūrinių, aplinkosauginių ir socialinių tikslų.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Tīmekļa vietne: www.synthesis-center.org

Kontaktpersona: Dora Heracleous

Epasta adrese: [email protected]

Kaunas – Science and Technology Park

Kaunas – Science and Technology Park

Kauno mokslo ir technologijų parkas (Kauno MTP) yra didžiausias mokslo ir verslo bendradarbiavimo partneris šioje Baltijos šalyje. Kauno MTP turi daugiau nei 20 metų patirtį teikiant pagalbą ir paramą inovatyvioms ir į technologijas orientuotoms mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams ir purpurinėms įmonėms Kauno regione ir Lietuvoje. Kauno MTP organizuoja ir vykdo daugiau nei 20 informacinių renginių per metus ir apie 10 mokymo seminarų ciklų, skirtų mažoms ir vidutinėms įmonėms, antrepreneriams ir norintiesiems pradėti savo verslą.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainės adresas: www.kaunomtp.lt

El. pašto adresas: [email protected]

CK EDUKATOR

CK EDUKATOR

Konsultacijas ir mokymus teikianti įstaiga „CK Edukator“ buvo įsteigta 2013-aisiais metais ir yra įsikūrusi Žešuve. Jos pagrindinė veikla – verslo mokymai ir konsultacijos. Įstaigoje dirba gerai kvalifikuoti instruktoriai bei aukštą kvalifikaciją turintys ir didelę mokymo patirtį sukaupę konsultantai (dalis darbuotojų yra universitetų lektoriai, įgiję filosofijos mokslų daktaro laipsnį).

Pagrindinės mokomųjų dalykų sritys – antreprenerystės procesai ir informacinės technologijos. Įstaiga organizuoja antreprenerystės, apskaitos, finansų ir informacinių technologijų mokymus bei teikia konsultacijas informacinių technologijų procesų modernizavimo klausimais. Ji turi patirties organizuojant ir vedant mokymų kursus bei rengiant ir vykdant stažuotes pagal Lenkijos programą „Žmogiškasis kapitalas“.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainės adresas: www.edukator.com.pl

El.pašto adresas: [email protected]