Σχετικά με μας

Η Επιτροπή σημειώνει ότι «παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες, οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο των αυτοεργοδοτούμενων στην ΕΕ. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να παρασχεθούν κατάλληλες υποστηρικτικές δομές και επαρκής κατάρτιση για να ενθαρρυνθούν οι αυτοεργοδοτούμενες γυναίκες. Κι εδώ είναι που έρχεται το BizMiz. Για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν πλήρως των δυνατοτήτων που τους προσφέρουν οι τελευταίες τάσεις στην διαδικτυακή επιχειρηματικότητα μέσω της χρήσης των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένη κατάρτιση στη διαδικτυακή επιχειρηματικότητα επόμενης γενιάς. Προκειμένου να γίνει εφικτή αυτή η κατάρτιση, είναι πρώτα απαραίτητο να οικοδομηθούν οι ικανότητες και η αυτοπεποίθηση των επαγγελματιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης σύγχρονων πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Αυτό συνιστά και το χάσμα στην υπάρχουσα παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την οποία το έργο BizMiz θα αντιμετωπίσει μέσω του αποκλειστικού του προγράμματος κατάρτισης την ώρα της εργασίας. Το BizMiz στοχεύει να ενδυναμώσει τις γυναίκες να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες που θα τις στηρίξουν ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους ως επόμενη γενιά γυναικών επιχειρηματιών τεχνολογίας! Για να το πετύχει αυτό, το BizMiz θα αναπτύξει και θα προσφέρει μια ηλεκτρονική σειρά μαθημάτων κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα με έμφαση στον τρόπο αποτελεσματικής αξιοποίησης των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας που θα διατίθενται δωρεάν.

Οι εταίροι

 

Ballybeen Women’s Centre Ltd –  United Kingdom

Ballybeen Women’s Centre Ltd – United Kingdom

Ballybeen Women’s Centre

Το Κέντρο Γυναικών Ballybeen (BWC) είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός με φιλανθρωπικό στάτους. Ο κύριος μας στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες, να προωθήσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση και να διευκολύνουμε τα περισσότερο περιθωριοποιημένα άτομα να ενταχθούν στην τυπική κοινωνία και να γίνουν ενεργοί πολίτες σε προσωπική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική βάση. Μέσω μιας συνεχούς αξιολόγησης αναγκών, το BWC αναπτύσσει και παρέχει προγράμματα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομάδων-στόχων, δηλαδή γυναικών, παιδιών και νέων.

Από το 2003, το BWC έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συμπράξεις και συνεργασίες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και αποτελεί εμπειρογνώμονα στη διαχείριση τέτοιων έργων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Tanya Hughes

Διεύθυνση: 34 Ballybeen Square, Dundonald, Belfast, BT16 2QE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.ballybeenwomenscentre.org

www.facebook.com/ballybeenwomenscentre

AEVA

AEVA

Η AEVA ιδρύθηκε το 1998 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων φέρνοντας κοντά την εκπαίδευση και τον κόσμο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η AEVA είναι ένας οργανισμός-ομπρέλα με 13 παραρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ιδιωτικής σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Πορτογαλία, της EPA (www.epa.edu.pt), που επικεντρώνεται περισσότερο σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Η AEVA παρέχει επίσης εκπαίδευση ενηλίκων και επικύρωση ικανοτήτων για λογαριασμό του πορτογαλικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, μέσα από το τοπικό εκκολαπτηρίου VOUGA FABLAB και τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις του CATEC, η AEVA προωθεί και υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

THE RURAL HUB

THE RURAL HUB

Το The Rural Hub ιδρύθηκε ως σύνδεσμος από μια ομάδα επαγγελματιών στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης της υπαίθρου ως απάντηση στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την ίδρυσή του το 2012, το The Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους κατοίκους και τις ομάδες των διαφόρων κοινοτήτων που εκπροσωπεί. Ειδικευόμαστε στον τομέα της κοινοτικής ανάπτυξης και έχουμε δημιουργήσει διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των μη προνομιούχων νέων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και των απομονωμένων ηλικιωμένων κατοίκων. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και δοκιμάζοντας πηγές ψηφιακών μέσων για να χτίσουμε ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία του Cavan. Διαθέτουμε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο φορέων που υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.theruralhub.ie

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Acrosslimits Limited

Acrosslimits Limited

Η AcrossLimits είναι μια δυναμική Μαλτέζικη μικρο-μεσαία επιχείρηση που βασίζεται στην τεχνολογική έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τις ρίζες της να βρίσκονται σε κλάδους της καινοτομίας και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT). Στην πραγματικότητα, η βασική δραστηριότητά της εξακολουθεί να επικεντρώνεται στους τομείς των λύσεων που βασίζονται στο διαδίκτυο για επιχειρηματικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η δήλωση που χαρακτηρίζει την αποστολή μας είναι η εξής: “Καινοτομία για την επίλυση των προκλήσεων του αύριο”. Η AcrossLimits έχει συμμετάσχει και υποβοηθήσει οργανισμούς να επωφεληθούν από έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ από το 2001 όταν ιδρύθηκε ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια, η AcrossLimits έχει επεκταθεί και αποτελείται πλέον από τρία βασικά τμήματα: Τεχνολογίας, Ευρωπαϊκών Έργων και Προσφορών και Εκπαίδευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.acrosslimits.com

Speha Fresia

Speha Fresia

Speha Fresia acts since 1983 at national level in the fields of lifelong learning, labour active policies, local sustainable development and social research. By integrating its professional competences with a wide network of public and private institutions, it has been committed in European projects since 1996.

It is conformed to the Quality Management Standard UNI EN ISO 9001:2008, as regards: Guidance Counselling, Service for local development, Design of systemic measures in support of disadvantaged groups, Social research, Continuous vocational training, Lifelong learning. It is a certified body for guidance and training in two Regions, Latium and Sicily, and it organises continuous vocational training courses for workers funded by inter-professional funds.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.speha-fresia.it

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Elisabetta Cannova

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd

Το SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός που ασχολείται με την υλοποίηση έργων με κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ένταξης μεταναστών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ταυτόχρονα προωθεί και συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών. Η SYNTHESIS, ως ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, διαχειρίζεται το “Hub Nicosia”, ένα
χώρο συνεργασίας, αλλά και εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δικτυακός τόπος: www.synthesis-center.org

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dora Heracleous

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Kaunas – Science and Technology Park

Kaunas – Science and Technology Park

To Kaunas Science and Technology Park (Kaunas STP) είναι ο μεγαλύτερος συνεργάτης στους τομείς της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής. Το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Kaunas έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης καινοτόμων και τεχνολογικά προσανατολισμένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών όπως και εταρειών spin-off στην περιοχή Kaunas και τη Λιθουανία. Το Kaunas STP διοργανώνει και παρέχει περισσότερες από 20 ενημερωτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους, περίπου 10 εκπαιδευτικούς κύκλους κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και για εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.kaunomtp.lt

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

CK EDUKATOR

CK EDUKATOR

Η CK Edukator ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στο Rzeszów. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της είναι η επαγγελματική κατάρτιση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διαθέτει υψηλής κατάρτισης εκπαιδευτές και συμβούλους με υψηλά προσόντα (μέρος του προσωπικού είναι πανεπιστημιακοί διδάσκοντες με διδακτορικό δίπλωμα) και πολύ πλούσια εμπειρία στην κατάρτιση.

Ο κύριος τομέας των εκπαιδευσεών της είναι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και οι τεχνολογίες πληροφοριών. Η οργανωμένη εκπαίδευση του ιδρύματος αφορά στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της λογιστικής και της χρηματοδότησης, και της πληροφορικής και όσον αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών βρίσκεται στον τομέα του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών πληροφορικής. Έχει εμπειρία στη διεξαγωγή και οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του πολωνικού προγράμματος “Human Capital”.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.edukator.com.pl

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]